Despre indicele keto și indicele glucoză/corpi cetonici